• USER EXPERIENCE

  • CUSTOMER EXPERIENCE

  • SERVICE DESIGN

ANALIZA I BADANIA

Analiza i badania

badania ilościowe i jakościowe
użytkowników produktów cyfrowych

badanie doświadczeń klientów

optymalizacja konwersji w e-commerce

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

Projektowanie i realizacja

produkty i usługi

strony, serwisy, portale

aplikacje mobilne

interfejsy fizyczne

KONSULTING I EDUKACJA

Konsulting i edukacja

strategie projektowe i produktowe

konsultacje i doradztwo

warsztaty i szkolenia

Dokładnie analizujemy możliwości. Starannie weryfikujemy hipotezy. Wyciągamy właściwe wnioski. Projektujemy dla użytkowników i z udziałem użytkowników. Działamy z myślą o efektach.